صدای بهار

راهنمای برخط

مشاوره بر خط (راهنمای بر خط) نرم افزاری است جهت عرضه خدمات مشاوره ای از طریق اینترنت در راستای خدمات روان پزشکی، روان شناسی و تربیتی، مشاوره ازدواج، خانواده، کودک، تحصیلی و شغلی ونیز ارائه راهنماییهای مفید در جهت شناخت، پیشگیری و درمان اعتیاد، همچنین اجراء وتفسیر تستهای شخصیت، هوش و استعداد تحصیلی و موارد مشابه. نرم افزار این طرح کاملا بومی و متناسب با نیازهای جامعه ایرانی ساخته شده و امکان ارتباط نوشتاری و گفتاری با مشاوران فراهم شده است. ساعتهای مشاوره بر روی سایت منعکس شده و شما می توانید با مدیر سیستم یا یکی از افراد بر خط ارتباط برقرار کنید تا ضمن انتخاب مشاور، زمان مشاوره را تعیین کنید بعد از تعیین مشاور ، در صورت لزوم و به تشخیص مشاور تستهای مربوط به حوزه درخواستی را از طریق اینترنت جواب می دهید و پس از آن مشاور به صورت گفتاری با شما صحبت می کند و روش حل مشکل را بیان می کند. نرم افزار این طرح توسط صدای بهار تهیه شده و مشاوره توسط اساتید خبره مرکز مشاوره بیان انجام می شود.

info@BaharSound.com