صدای بهار

زمینه فعالیت صدای بهار

صدای بهار از اواخر سال 80 فعالیت خود را در زمینه VoIP (انتقال گفتار زنده از طریق اینترنت) آغاز نمود و در این زمینه نرم‌افزارهای آموزش از راه دور، پرسش وپاسخ، و ارتباط زنده را با تكیه بر دانش فنی داخل كشور و با بهره‌گیری از جوانان توانمند ایرانی ساخته است.

این نرم‌افزارها همگی در محیط ++VC و به صورت Client-Server و مبتنی بر بانكهای اطلاعاتی پیاده‌سازی شده است.

پیاده‌سازی این نرم‌افزارها به گونه‌ای انجام شده تا در صورت لزوم بتوان در محیط لینوكس نیز آنها را اجراء نمود.

از آنجایی كه در طراحی این نرم افزارها تلاش بر بومی نمودن و استفاده از دانش فنی داخل كشور بوده لذا از كامپوننتهای خارجی استفاده نشده است. به تبع این مسئله از یك سو حجم برنامه ها كاهش یافته و به راحتی از اینترنت دریافت می‌شود و از سوی دیگر نیاز به نصب ندارد.

گرایش اصلی صدای بهار استفاده از فنآوری انتقال گفتار زنده از طریق اینترنت در زمینه‌های فرهنگی است كه نرم‌افزارهای آموزش از راه دور، پرسش وپاسخ زنده و مسنجر در همین راستاست اما با توجه به گستره كاربرد VoIP در زمینه ارتباطات زنده نیز بكار گرفته شده است.

info@BaharSound.com